【Giới thiệu trang phục】 - 【Tuần Lộc Chúc Phúc】

Tùy Chỉnh


➡ BST: Ngày Lễ.
➡ Hoàn thành trang phục nhận: 30 kim cương.
➡ Số món đồ trong bộ: 9.
➡ Cách nhận: event 【Giấc Mơ Đêm Giáng Sinh】, sau khi event kết thúc bản vẽ được bán tại shop thẻ sao sau chặng 11.