[Giới thiệu trang phục] - Chặng 9: [Phong Diệp Ôn Độ] - Lá Phong Ấm Áp

Tùy Chỉnh

✨ BST: Bờ Bắc
✨ Hoàn thành trang phục nhận: 35💎
✨ Số món đồ trong bộ: 7
✨ Cách nhận: chế bản vẽ
Chi tiết về tên gọi, thuộc tính và nguyên liệu mời xem ảnh :3