【Giới Thiệu Bản Vẽ】-【Dạ Khúc】

Tùy Chỉnh

✨ Tổng cộng hết 509 thẻ sao.
➡ Tóc: 37 thẻ sao
➡ Đầu (Trâm): 127 thẻ sao
➡ Đầm: 57 thẻ sao
➡ Vòng Tay: 27 thẻ sao
➡ Vòng Cổ: 87 thẻ sao
➡ Giày: 17 thẻ sao
➡ Mặt: 157 thẻ sao
Cre: 奇迹暖暖
Ảnh + Edit: #KNN