Giai Nhân Trắng.

Tùy Chỉnh

Ai muốn chế tạo bộ này thì hãy chuẩn bị những nguyên liệu sau.
Lưu ý: không dành cho người đau tim.