【 Event 】: Valentine 14/2

Tùy Chỉnh

Cre: My Miracle Nikki.
◆ Không reup bài / ảnh vào bất kỳ page hoặc group nào cả, ai cũng có lòng tự trọng, đừng vì một tí fame mà đánh mất nó ! Xin cám ơn <3 Cre ảnh chưa chỉnh sửa : Mofang
-----------------------------------------------------------
◆ Chi Tiết :
→ Đây là 1 event vượt ải lấy nguyên liệu rồi đổi đồ y hệt event Halloween vậy :vv Thời gian là 5 ngày ( Ở bên Trung là từ 12/2 -> 16/2 )
→ Vượt ải thiếu nữ - công chúa bất kỳ sẽ nhận được " Chocolate " và " Hoa Hồng " với số lượng ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Khuyến khích vượt ải thiếu nữ vì tỷ lệ rơi ở thiếu nữ và công chúa là như nhau.
→ Dùng " Chocolate " hoặc " Hoa Hồng " để đổi đồ. Xin lưu ý là mỗi bộ trang phục cần nguyên liệu riêng. Ví dụ bộ " Mật Ý Điềm Tâm " phải đổi hoàn toàn bằng " Chocolate " còn bộ " Hoa Hồng Tình Yêu " phải đổi hoàn toàn bằng " Hoa Hồng "
→ Số " Hoa Hồng " hoặc " Chocolate " bị dư có thể tách, hết sự kiện sẽ tự động mất !
→ Sau này 2 bộ này sẽ bán ở shop với giá vừa phải vì thuộc tính cũng chẳng cao lắm
◆ Tổn Thất :
→ Cứ cho là trung bình 1 lần vượt là 2 " Hoa Hồng thì full bộ " Hoa Hồng Tình Yêu " cần 164 tim.
→ Cứ cho là trung bình 1 lần vượt là 2 " Chocolate " thì full bộ " Mật Ngữ Điêm Tâm " cần 249 tim
→ Full 2 bộ là 413 tim, để cho chắc thì cứ chuẩn bị trên 500 tim vì có thể về Việt Nam sẽ thay đổi. Những tính toán trên chỉ mang tính chất minh hoạ
-----------------------------------------------------------
【 Giới Thiệu Trang Phục 】:
••• Mật Ngữ Điềm Tâm •••
→ Bộ Sưu Tập : Ngày Lễ
→ Hoàn thành trang phục nhận : trang sức " Bông Tai Thì Thầm "
→ Số món đồ trong bộ : 8
→ Tag : None
→ Món Nên Lấy : Đầm••• Hoa Hồng Tình Yêu •••
→ Bộ Sưu Tập : Ngày Lễ
→ Hoàn thành trang phục nhận : 20kc
→ Số món đồ trong bộ : 8
→ Tag : Nhớ mang máng cái đầm có tag mà chả nhớ tag gì :vv
→ Món Nên Lấy : Đầm, Mặt