Event tháng 9

Tùy Chỉnh

[Dự đoán event tháng 9] Event Trung Thu
🌙 Thời gian sự kiện: 1h30' 22.09 đến 23h59' 27.09.15
🌙 Nội dung sự kiện:
☝ Sau update event đăng nhập vào hòm thư nhận phúc lợi: 60❤ 20💎 10k💰 
✌ Vào hòm thư nhận bản vẽ bộ [Nguyệt Cung Thiềm Thố], vượt ải bất kì có tỉ lệ nhận [Bánh Trung Thu], thu thập số lượng [Bánh Trung Thu] nhất định để chế đồ. Chi tiết số [Bánh Trung Thu] xem tại caption mỗi ảnh.
[Nguyệt Cung Thiềm Thố] có màu ban đầu là màu đỏ, có thể nhuộm thành 2 màu khác là xanh và đen, có thể nhuộm tóc, váy, giày và trang sức đầu, cần khoảng 80 - 128 thẻ sao.
☝ ✌ Tiêu phí kim cương nhận quà: tiêu phí đến 2188💎 có thể nhận 80 [Bánh Trung Thu], 175 thẻ sao, 240k💰.
✌ ✌ Thu thập [Bánh Trung Thu] nhận quà hội: đủ 4k [Bánh Trung Thu] tất cả các thành viên trong hội nhận phúc lợi: 40k💰 70❤ 30 tiền hội 50💎. Chỉ tính số lượng bánh nhận khi vượt ải sau khi thành viên gia nhập hội, KHÔNG TÍNH SỐ LƯỢNG BÁNH ĐƯỢC TẶNG.  
❔ Tỉ lệ rớt đồ: TN - 0.45, CC - 0.35
Một ngày có thể nhận: 12 x 24 (tự hồi) + 6 (chia sẻ) + 50 (bạn bè) + 32 (nv ngày) + 35 (thưởng ủy thác hội 5*) + 90 (thưởng sáng tối) = 501❤
=> 1 ngày chỉ quét ải TN nhận: 501/4 × 0.45 = 56.36 [Bánh Trung Thu]
=> 1 ngày chỉ quét ải CC nhận: 501/6 × 0.35 = 29.225 [Bánh Trung Thu]
- 1 bộ [Nguyệt Cung Thiềm Thố] cần 97 [Bánh Trung Thu] => cần 97/0.45 x 4 = 863❤ (TN) hoặc 97/0.35 x 6 = 1663❤ (CC)
- 3 bộ [Nguyệt Cung Thiềm Thố] cần 190 [Bánh Trung Thu] => cần 190/0.45 x 4 = 2172❤ (TN) hoặc 190/0.35 x 6 = 2534❤ (CC)
💲Tổng số tiền cần để mua và chế đồ là 202502💰
Bộ gốc:


Sau thiết kế:------
Một bộ trang phục của tháng 9 sắp tới