Đoàn Xiếc Ánh Trăng.

Tùy Chỉnh

Cre: Linh Nguyệt.
Bộ này nên lấy trong sự kiện nếu không đủ kim cương rinh 2 bộ.