Chặng 9 - Thi Ảo Ảnh

Tùy Chỉnh

Chặng 9 sẽ ra mắt vào tháng 10 cùng với những trang phục siêu hot. Mình thì quá hóng rồi, tích tim và mình sẽ cày thôi nào.