Chặng 6 Hội

Tùy Chỉnh

Cre: My Miracle Nikki.
Ngày 10 - 5 chặng 6 hội sẽ được ra mắt.


💢 Cre: Weibo, Mofang~~ 💢 List được làm trong hoàn cảnh cực cực vội :( bé edit list chuẩn bị thi giữa kỳ còn tui tranh thủ giờ nghỉ trưa ở cty để làm ảnh) nên nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý, thông cảm và lượng thứ :3  Cảm ưn mọi người :3


Đính chính:
- Áo " Nhạc n hồng" là " Nhạc Ân Hồng".
- Găng tay" m Thanh ma quái" là " Âm Thanh Ma Quái."Được tặng trang phục miễn phí.


Bán ở trong shop bình chọn với giá 595 Hoa Pha Lê.


NPC Yasu: Trượng.


Sự trở lạu của 4 trang phục ngày 10-5:
- Mùa Noel.
- Nai Con Chúc Phúc.
- Hồn Khúc.
- Điệu Buồn