CẬP NHẬT QUAN TRỌNG TỪ 1/9

Tùy Chỉnh

( Nhiều cập nhật lắm)
Trước 1/9, làm Full nhiệm vụ + chia sẻ nhận tối đa 63 Kim Cương.
Sau 1/9, làm Full nhiệm vụ + chia sẻ nhận tối đa 116 Kim Cương.
Nếu chăm chỉ mỗi ngày thì sau 1 tháng sẽ nhận được
3,480 Kim Cương = 696K VND !!!!! <3 <3 <3
Làm giàu không khó!!!!!
Đã chỉnh sửa lại số KC nhận được mỗi ngày sau 1/9 cho chính xác hơn.