Cách phối đồ sự kiện " Bệnh Viện Ma "

Tùy Chỉnh

Cre: My Miracle Nikki.
---------
Phối đồ theo đúng và sử dụng Skill theo chỉ dẫn.
=> Điểm cao.
Ải 1: Ủy thác của hải anh.
Ải 2: Bệnh viện Ác ma.Ải 3: Thử thách của Đào Đào (1)
Ải 4: Thử thách của Đào Đào (2)
Ải 5: Thử thách của Đào Đào (3)
* Cách giảm 50% khế ước để đổi trang phục sự kiện Bệnh Vịên Ma.
Chỉ được giảm 50% một trong hai bộ nên các cậu cân nhắc trước khi chọn.