Cách nhập Code.

Tùy Chỉnh

Mình sẽ chỉ cho các bạn cách nhận code để nhận 100 kim cương.
Vào ngày mai, Mumu chỉ tặng cho 1.000.000 bạn đầu tiên nhập code thôi nhé.
Các bạn sẽ lên facebook của mình rồi vô Page Cộng động ngôi sao thời trang để xem Mumu đăng mã Code, bạn sẽ nhớ mã ấy rồi vô Ngôi sao thời trang để nhập mã rồi nhận kim cương. Mỗi nich chỉ nhận được 1 lần duy nhất thôi.
Cách nhập Code:
Bước 1: Ấn vào avatar.


Bước 2: Ấn vào chỗ thiết lập.


Bước 3: Nhập Mã code mà mumu đã đăng.


Nếu các bạn muốn mình sẽ dậy sớm để xem mã code rồi đăng lên cho các bạn.
Khoảng 5h sáng là Ngôi sao thời trang hoạt động, mình nghĩ mumu sẽ đăng vào giờ đó.