Cách Đạt S Trong Khu Thi Đấu.

Tùy Chỉnh

Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn chọn những trang phục để đạt S trong khu thi đấu.
Trong khu thi đấu gồm 18 chủ đề.
CÔNG VIÊN CỔ TÍCH
Thanh lịch
Quý phái
Trong sáng
Dễ thương
Mát mẻ
NGỌN LỬA NGÀY ĐÔNG
Quý phái
Dễ thương
Năng động
Gợi cảm
Giữ ấm
LIÊN HOAN MÙA HÈ
Mát mẻ
Trong sáng
Năng động
Đơn giản
Dễ thương
NGÔI SAO VĂN PHÒNG
Gợi cảm
Đơn giản
Trưởng thành
Mát mẻ
Thanh lịch
VŨ HỘI CUNG ĐÌNH
Thanh lịch
Gợi cảm
Trưởng thành
Quý phái
Giữ ấm
ĐẸP TUYỆT TRẦN
Thanh lịch
Quý phái
Trong sáng
Giữ ấm
Trưởng thành
CHUYỆN NGÀY HÈ
Thanh lịch
Dễ thương
Mát mẻ
Trong sáng
Đơn giản
ĐẸP THANH TÚ
Đơn giản
Thanh lịch
Trong sáng
Dễ thương
Mát mẻ
GIAO THỜI
Đơn giản
Mát mẻ
Dễ thương
Trong sáng
Năng động
TIỆC VEN BIỂN

Gợi cảm
Dễ thương
Năng động
Mát mẻ
Đơn giản
NỮ VƯƠNG
Gợi cảm
Quý phái
Thanh lịch
Mát mẻ
Trưởng thành
VẬN ĐỘNG
Đơn giản
Dễ thương
Trong sáng
Năng động
Mát mẻ
THÀNH THIẾU NỮ
Trưởng thành
Đơn giản
Giữ ấm
Thanh lịch
Trong sáng
CÔNG VIÊN
Dễ thương
Mát mẻ
Trong sáng
Năng động
Đơn giản
DU XUÂN
Trong sáng
Dễ thương
Mát mẻ
Năng động
Đơn giản
HÒA NHẠC
Quý phái
Thanh lịch
Trưởng thành
Gợi cảm
Giữ ấm
SHERLOCK HOMES
Thanh lịch
Đơn giản
Gợi cảm
Trưởng thành
Giữ ấm
NOEL ĐOÀN VIÊN
Đơn giản
Dễ thương
Giữ ấm
Trong sáng
Năng động