Bản Vẽ Của Thiếu Nữ Xuân.

Tùy Chỉnh

Cre: My Miracle Nikki.
---------
Nếu ai chưa nâng cấp thì có thể chờ ra bản vẽ nhé. Nhìn chung thì không khó chế lắm.