Bà Nội Của Giai Nhân Trắng.

Tùy Chỉnh

Các cậu tưởng bộ Giai Nhân Trắng là khó chế nhất. No no.
Nếu hai trang phục này mà được ra mắt ở bản Việt thì sẽ ăn đứt độ khó của bộ Giai Nhân Trắng.
P/s: đừng hỏi khi nào có hay nguyên liệu vì mình không có ảnh. Chỉ biết là khó chế hơn bộ Giai Nhân Trắng.


Bộ bên tay trái là được nâng cấp từ bộ bên tay phải.