[ 26/01 - RA MẮT SỰ KIỆN MỘNG MƠ ]

Tùy Chỉnh


💐 Vào lúc 5:30 ngày 26/01 Mumu sẽ mở sự kiện Mộng Mơ với sự ra mắt 2 bộ trang phục Xuân Đào và Quý Phi . Với các bước tham gia như sau:


Bước 1: Trong giao diện sự kiện chọn Vượt Ải.
Bước 2: STAR vượt Ải bằng cách tiến hành Bình Chọn theo chủ đề:
- Khi Chọn Đúng nhận 5 Sao Lanh Lợi
- Khi Chọn Sai nhận 3 Sao Lanh Lợi
Bước 3: Dùng Sao Lanh Lợi đổi 2 bộ trang phục:
- Xuân Đào 👘 và Quý Phi 👗.

💐💐 Lưu Ý:
- Chỉ Bình Chọn ở giao diện sự kiện mới nhận được nguyên liệu Sao Lanh Lợi.
- Bản đồ có 5 ải, mỗi ngày ở mỗi ải STAR sẽ có 05 lượt Bình Chọn miễn phí, làm mới lượt bình chọn lúc 5:00 hàng ngày.
- Khi hết 05 lượt miễn phí, STAR có thể mua lượt không giới hạn với 30 kim cương = 5 lượt bình chọn.
💐💐 Thời gian diễn ra:
- Bắt đầu: lúc 5:30 ngày 26/01
- Kết thúc: lúc 23:59 ngày 01/02.
---------
Nếu là mình do bộ này không cần trong KTD nên mình chỉ lấy các thứ mình thích thôi.
Sau khi sự kiện kết thúc 3-6 tháng, bộ quý phi sẽ bán trong shop còn bộ còn lại mình chưa rõ thông tin.