[ 15-03 Ra Mắt Trang Phục Mới Tại Shop Tái Tạo]

Tùy Chỉnh


🌈 Vào lúc 5:30 ngày 15/03 Mumu sẽ ra mắt trang phục mới tại Shop Tái Tạo là: Tim Yêu & Hạc Tiên <3.
🌈 Để sở hữu trang phục này STAR vào Khu Thiết Kế chọn Thiết Kế chọn Tách nhấn vào Tái Tạo rồi tìm trang phục Tim Yêu và Hạc Tiên để chế tạo nhé.