Intro

Tùy Chỉnh

Vào một buổi sáng đẹp trời ngày 31-5 nọ.


Một số các thành phần thức dậy nhưng bao nhiêu phần tử khác, đánh răng, xúc miệng, thay đồ, v.v


Và rồi các thành phần đó nhận ra một điều còn kinh khủng hơn việc nước Pháp tôn thờ Hít-le😒😒


Đó là.......


"Tại sao tao vẫn chưa quên 7a6??!!!"