🌸18

Tùy Chỉnh

Hậu bối nhỏ 🐯
Anh ới ơi
Chiều nay anh có
rãnh không?
Ơi anh đây
Chiều anh có trận bóng rồi
À
Vậy em xuống cổ vũ
cho anh nhé?
Có Tae Tae cổ vũ
anh thắng chắc rồi

Thính à?
Em chỉ tiện đường
Sẵn thì cổ vũ anh

😑😑
Ủa ra vậy
Just kidding ~~
:)))
Vào tiết rồi
Em học đây
Bai bai lát gặp
Okk


Học nhanh xem anh
thi đấu nè~
Đã xem