🌸15

Tùy Chỉnh


iamswagger Nay thấy nhóc con buồn quá nên dẫn đi uống nước (T⌓T)
❤👍😄 bạn và 298 người khác thích bài viết
Hoobiee :) ồ đáng yêu phết
iamswagger thả tim chưa cậu?
Hoobiee em thả đầu tiên đó anh :))
Hoobiee mà anh đi về nhớ mua cho em 1 ly với nhen ❤
iamswagger anh mua về với điều kiện trả bài thuộc thì đưa cho uống
Hoobiee chơi luôn sợ anh à
TaeTae aww em xinh quá~
Jeonjjk đúng rồi, em xinh hơn cả nó luôn haha
TaeTae cảm ơn anh. Nhưng đừng nói vậy Yoongi buồn đó

Jeonjjk em không sợ anh buồn?
TaeTae anh buồn gì ạ?
Jeonjjk thôi không có gì
Namchunnie @SeokJin có biến động nhẹ giật cấp 2, 3 :)))
SeokJin thằng điên này :))
Namchunnie anh không thấy à?
(p′︵‵。)
SeokJin bố không mù :))