🌸13

Tùy Chỉnh

Tiền bối ❤
Kim Taehyung
Em bị làm sao vậy?
Lúc nãy anh lại
lớp tìm em thì em
từ chối gặp?
Không có gì đâu
Chắc do sinh lý
không ổn định
Sinh lý không
ổn định?
Bệnh rồi hả

Đừng quan tâm em
nhiều như vậy
Mắc công em lại
tự ngỡ anh có gì đó nữa
Em off đây
Này Taehyung
Đã xem
Em tránh anh à?
Đã xem
Khó chịu vậy sao..
Bận gì thì làm đi
Anh đợi
Đã xem