Như Phim Tình Cảm =)))

Tùy Chỉnh

Người ta lên nhận giải trang trọng xúc động, anh em nhà tôi thì mồ hôi mướt, còn hai bạn yêu nhau chỉ chăm chăm lao vào ôm nhau =)) 


Trời má JH =))))))) Trời má YG =)))) Excuse Me Jimin? :) Chú vừa đi tới chỗ JK và ôm cậu ấy ư :) No :) You two like twele :) Dont Do That Next Time :) JM sang lên :) Sang lên :)))Bạn JM vất vả thế =)))))) Nhún cơ à :v JK tôn trọng người yêu quá chứ :< cúi hẳn xuống để ôm cơ :< Mệt mỏi deso :) Khổ tận đáy :)))))))))) Giờ thì ai đây :))) Park Không Có Tiền Đồ :)))))TRời má :)))))))) Ủa má :) anh đang xem cái gì vậy các em :)))))))) K-Drama hả :) Excuse Me? What? Thôi được rồi :) Tôi đi ra đây :) Tôi đi ra cho hai bạn tự nhiên :)
Happy Family :))


Jin : Here We Go :) Chúng nó lại làm trò đó nữa rồi :) Tại sao tau phải ngồi giữa hai đứa này? Bang PD? Tại sao vậy ạ? :)