Có Những Thứ Không Thể Hiểu =))

Tùy Chỉnh

Chẳng hạn như cách Jungkook nhìn Jimin trong đợt nhóm vẫn quảng bá DNA và có fansign :)) 
Jeon jungkook đang cầm nghịch vật thể mà hồng =))) thô bạo lắm :< chơi mà thô bạo lắm :)) cứ nhún đầu đồ chơi xuống vậy đó :v 


Sau đưa mắt sang nhìn jeon jimin =))) yahh excuse me mr. jjk? :v Godness they are look so pretty gay :< my hearteu 


Nhìn người ta xong thì vội quay đi như chưa có gì =))))))) rồi mặt hoang mang kiểu : 
"Mé =)) Anh ấy nhìn thấy rồi, ah đừng qua đây người ơi ._." "Bị thấy rồi, phải sang lên sang lên như chưa có gì xảy ra" 


Jimin quay sang nhìn lại thì JK cũng tỏ ra không có gì thật =)) Mặt Jimin lúc đó khỏ hiểu vcl =)) 


Nhưng sau cùng vẫn quay lại nhìn em người yêu lần cuối =)) 
Sự không muốn hiểu cũng bắt nguồi từ quả ảnh cả nhóm tạo dáng kiểu silly cool =))


Uhmm hmm tất cả đều bình thường =))) tất cả đều cưng và cute cho đến khi mị bị đầu độc =))


Well fine =)) I dont wanna say anything for this :) this hand :v and this... :)) No :) Nope :) No :) Nope :) 
Sự không muốn hiểu lại tiếp tục xảy ra với quả hành động tràn trề năng lượng và nhựa sống dồi dào của Jeon Jungkook tối qua =))


Well =))) Thảo nào cứ thấy quen thôi =)))))) Học ai đấy :) Bỏ nhá :) Cho chơi, cho yêu với Jeon Jimin lắm thành ra thế đấy =))) từ giờ không cho chơi với Jeon Jimin nữa đâu nhé :) Yêu thôi là được rồi :) cứ phải chơi để bắt chước nhau à :) Nhiễm Jimin quá rồi nhé Jungkook :) Cho chơi với nhau để học cái tốt chứ không phải lậm theo cái hất áo banh da banh thịt cho thiên hạ xem đâu :) Giữ mình đi nhé cả hai đứa :< đừng  mần vậy nữa :< Người ta đàn ông giữ thân như ngọc :< Hai người lại đem thân ra phơi tay phơi ngực đồ :< ủa nói chứ để cho fan sống với chứ :< Cứ phải nặng lời cơ =))) 
Bonus : Cảm ơn bạn @PurpleFluffySugađã vẽ tặng mình quả tranh này nhé :< ư hư hư cảm động quá :< còn nhắn tin với lời lẽ yêu thương nữa :< 


Sống được là vì  những người như vầy đó :v 
Anyway, I really love this pic :< too kewt and fabulous :< 
Jealous hông các em :v đó anh được tặng đó :v Ple ple