Chiếc Khăn Gió Ấm =)))

Tùy Chỉnh

Thậc đáng yêu :< Thậc đáng yêu ~ :< Thậc đáng yêuuuuuuuuuuuuuuu


Jimin you look so happy =)))))) Why happy? :v


JK cùng chiếc khăn =))))))))


Oops Khăn của JK xao động rồi =)))))))))))) 


Oh ~ =))) Chiếc khăn lại có thêm chủ mới =))) Không sao khăn em là khăn anh khăn anh cũng là khăn em à =)))
Bwi looks so done with them =)))))))) Look it that face :v "Help me please! Why Am I Here?" :) 


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/truyenfun.com/public_html/incfiles/head.php:73) in /home/truyenfun.com/public_html/chaper.php on line 206
Loading...