Cái Gì Đây :) Cái Gì Đây :)

Tùy Chỉnh

Mấy đứa :) Bật CHẾ ĐỘ HOẢNG LOẠN CẤP 800 MẤY ĐỨA :) KOOKMIN SẮP TỚI RỒI MẤY ĐỨA :) HOẢNG LOẠN ĐI :)


TRỜI ƠI :) CÁI GÌ ĐÂY CÁI GÌ ĐÂY :) ? AAJKFNDOOR0IO4TGNGFDERHBNDYU034OPEDHB 08TUJOTGEWOUEYH95OIEFIJKMBITGJREIEEUFLJCJIFGEIJTROJIHFNCMLKDOEUHTGNKFMFDDKOIERHRGNMS;DLKDOOEJFKFKFDSKDIFHJKFDKMLKDFIUDDDFKLFODKJFKDLFGUTFDFLFDFGKJHJDF :) 
OK I'M OK :) I'M GOOD :) HMM.... JUST EAT ICE CREA TOGETHER :) NOTHING SPECIAL :) 


OK I SEE IT :) I NOW :) HMM NO NO NO KILL ME :) KILL ME :) PLEASE :) MY EYE :) OMFG :) FUCK YOU KOOKMIN :) THAT'S ENOUGH NOW :) NOOOOOOOOOOOOOOOOOO TOO MUCH :) OH NO NO YOU TWO :) WANNA HAVE WEDDING? NO :) NO BOYS :) AH AH :) NO :) YOU LIKE TWELVE :) NO :) OK ?! NO :) YOU TWO :) NO BITCH HELP ME :) HELP ME :) I NEED OXI NOW :)
OK THAT'S ENOUGH WITH ME :) NO HINT MORE OK?! NO :)UGHHHHH WHUY JUNGKOOK? WHY YOU DO THAT? :) WHY? :) WHY? :) ĐỪNG ĂN CHUNG ĐỒ VỚI JM NỮA :) GODNESS LÀM ƠN :) CHÚA ƠI :) ĐỪNG MÀ :) ĐỪNG ĂN CHUNG VỚI JM :) KOOKIN ĐỪNG CHIA SẺ ĐỒ ĂN MÀ :) NOOOOOOOOOOOO Y-O-U L-I-K-E T-W-E-L-V-E :) STOP IT OK?! :) JUST STOP :) :) NO NO NO :)
À GIỚI THIỆU CHO ANH EM BỘ PHIM :)) MÉ :) BẠN THỤ CÓ QUẢ MÔI GIỐNG JM VCL :)) PHIM HAI VẦNG TRĂNG NHÉ :V CUTE VCL :<BẠN CÔNG CŨNG ĐẸP TRAI VÀ CAO TO LIKE JK :))


WANG MANG :)