Trái Tim Thiếu Nữ Yếu Đuối Của Park Jimin =))))

Tùy Chỉnh

Cuối cùng các anh  nhà cũng chịu up quả video hôm AMA rồi =)) Cưng deso :v 
Nhất là lúc Cả nhóm đứng nói chuyện với Shawn Mendes =)) 
Bạn Fanboy Jimin mét 73 và 23 tuổi phải khó khăn ngước nhìn bạn Shawn Mendes 19 tuổi cao  mét 88 để nghe bạn SM nói gì =)))) Cũng mệt mỏi thay JM ghê lắm =)))
Đến lúc SM chào tạm biệt thì đồng chí JM vì đứng ngay cạnh nên được hưởng sái =))))) tự dưng được người ta vỗ vai các thứ :v Jimin ưng lắm :v cũng cười cười đến khi người ta vừa đi xong :))) thì 


"Wow cậu ấy đẹp trai thật đấy" =))))))))) 
Fan boy Jimin bị bán rồi :)) Jimin bị bán rồi :v Tiếp theo nhìn JK cũng khó chịu vcl =)))) 


Đó =)))) Kiểu phiền vl ấy :v kiểu tại sao anh ấy cứ khen người khác đẹp trai nhỉ? Các thứ các kiểu =))))) Vâng cũng phải thôi :v hồi kia hay khen em dễ thương rồi đẹp trai, quyến rũ này kia :)))))) nay gặp bạn SM 19 tuổi cao mét 88 đẹp trai dễ thương hát hay không khen rồi không chú ý bạn ấy mới lạ ý =)))))) Tóm lại JK mệt mỏi vcl :v Chỗ nào cũng tình địch :v suốt ngày tình địch tình địch :v Thế giới này không để cho JK lương thiện được :)))))))) Không ai cho JK an tâm hết :v 
Chưa kể cậu nhỏ còn bực đến nỗi bơ luôn Namjoon :))) NJ đơ luôn =)))


Thì kể cũng mệt mỏi lắm :v Ai mướn NJ thì thầm "Cậu ấy không đẹp trai sao làm gì?" =)))))) Thôi Joonie :v Về với em :v Jungkook đang mắc đi đến chỗ JM để cảm thấy an toàn vì cậu ấy cảm thấy không yên tâm kia kìa :v 

Loading...