Tại Sao Vậy Jungkook? :))

Tùy Chỉnh



Jungkook ngồi cuối bàn, Jimin ngồi ở giữa.
Đồ ăn của họ tất cả đều như nhau.
Jungkook chạy từ cuối bàn để lên đằng giữa ăn thức ăn của Jimin :)
Tại sao vậy :v Tại sao làm thế trong khi cậu có thể ăn của Taehyung cơ mà :)))
Vì sao? Vì Jungkook và Jimin là một đôi :)) họ chỉ muốn ăn chung với nhau =))

Loading...