Sự Giống Nhau Giữ Jung Joon Hyung và Jeon Jungkook =))

Tùy Chỉnh

Nãy có xem lại Kim Bok Joo mộ trút =)))))) Thấy cảnh hai bạn ghen nhau đáng yêu kinh :v sau làm hòa các thứ rồi :v 


Bạn Joong Hyung mới hỏi Kẹp tóc ai mua mà Xinh thế :v 
Bok Joo mới đá đểu Bác Sĩ Jeong mua cho đấy =))) Y như rằng =))))


Trời má cũng đá lưỡi này :v Drama gì thì Drama chứ :v Hồi xem Bok Joo chưa có biết Bangtan đâu :v nên giờ xem lại ngộ nhận vcl nè :v quen thuộc ghê :v


Anh em biết làm gì rồi đấy =)))))))) Quẩy bục chỉ đê :v 

Loading...