Quá Nhiều Cho Một Đoạn Video :)

Tùy Chỉnh

Mị dậy vào sáng nay :) Mị tự hỏi liệu concert tối qua như nào :) Nó có vẻ rất điên cuồng :> Sáng nay mị ngồi dậy mở ra xem :> Mị tự hỏi : "WTF :) OH GODNESS MY EYES :) DAMN IT :) TWO COUPLE IN ONE VIDEO :) SHIT :> FUCK ME." Well :> Mị đã sốc như vậy đấy :) Mị thấy mệt mỏi ghê nơi :) Mị sắp thi học kỳ mà :) Tại sao đối xử với mị như vậy :> 


JK muốn chạm vào JM :) Nhưng không :v JM đã đập vào tay JK =)))) Sang quá :) 


Rồi không ổn rồi :) Chạy đi các cháu :) Chạy đi :) 


GRUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH OK THAT IT :) THAT IT :) MỊ CHÍNH THỨC LO NGẠI VIỆC JUNGKOOK NẰM TRÊN RỒI MẤY ĐỨA À :) ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI MỊ NHƯ VẬY :) NO :) NO :) JIMIN :) YOU LIKE TWELE :) NO :) OK IT'S NOT GUD :) OH NO :) OH NO :) I WONDER WHAT THEY ARE DOING? :) WHAT ARE YOU DOING BOYS :) NO BITCHH NOOOOO :) YES BITCH YES :)
WAIT :) Mị còn thấy cái gì đó :) wait :) what ? 


FUCK !!!!!!!!!!!!!!!!!! CÁI ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA Ở MÀN HÌNH LỚN VẬY ._. HELL NO :) WAIT :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :) ĐÓ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG ĐÂU :)


OH REALLY :) KIDDING ME GOD? THẬT LUÔN :) GHÊ VẬY LUÔN :) ? ĐÓ LÀ TAEJIN THƯA CÁC BẠN :) OK YOU WIN KOOKMIN AND TAEJIN :) OK I'M LOSE :) OK :) BYE :)