Park Tổng Tài =)))))

Tùy Chỉnh

Q : Mọi người cần gì nhất vào mùa đông? 
JM : Em muốn nhìn thấy tuyết đầu mùa.
JK : Nhưng ở Hàn tuyết đầu mùa đã rơi rồi.
JM : Không, tuyết đầu mùa phải là tuyết mà anh nhìn thấy cơ. Khi anh chưa nhìn thấy thì nó không phải là tuyết đầu mùa. :< 
Ủa má :)) Ai dạy :v Ai dạy kiểu đanh đá đó hả :) Trời má rồi được cưng quá xong làm loạn hả =)) Nghe chưa mấy đứa sang như anh Park đi nhe :))) Anh Park nói không phải thì là không phải nha :v 

Loading...