Oh =))))

Tùy Chỉnh

Cắt từ Wings DVD Japanese :v 
Nhớ quả áo người đấu kiếm anh em mình đặt nghi vấn là quà sinh nhận JK tặng JM không =))))) áo hôm JM xuất hiện ở Live của RM ấy =))))) JK cũng mặc cái áo đó trong DVD wings =))) =)))) mother fucker =))))) Sốc vcl ._. Tần suất mặc chung đồ của anh em nhà này cũng lắm nhề =))))))) Vừa phải thôi chứ anh em :3 

Loading...