Memorable

Tùy Chỉnh

Abema TV interiew 
Q : Khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở Nhật? 
JK : Đó là Khi em đến đây với Jimin... Chúng em-...
JH : Thú dzị Thú dzị nhất là bây giờ đây, hiện tại của chúng tôi bây giờ.
=)))))) Trời má anh Jung :v hư nha :v không được nha :v hư nha :v JK come on :v