Làm ơn hãy giết tau đi :)

Tùy Chỉnh


OK ổn mà :) ổn mà :) OK đừng nói gì hết :) im lặng nào :) bình tĩnh nào :) OK OK...
PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :) PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :)  PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :)  PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :)  PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :)  PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :) PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :) PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :) PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :) PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :) PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK THẬT SỰ HẸN HÒ Ạ :) 
HÔM QUA ANH ĐÃ CÓ MỘT GIẤC MƠ KHÁ LÀ NGẦU :) CUỐI CÙNG ANH CŨNG CÓ GIẤC MƠ VỀ KOOKMIN :) HMM ANH KHÔNG NHỚ RÕ TẤT CẢ CÁC EM Ạ :) CHỈ CẦN BIẾT LÀ ANH ĐÃ MƠ LÀ HAI NGƯỜI LÀ MỘT ĐÔI THẬT SỰ, HỌ YÊU NHAU VÀ CÔNG KHAI HẸN HÒ :) 
CÍU :) CÍU VỚI :) 
Loading...