Làm Ơn Hãy Để Mị Sống :)

Tùy Chỉnh

Fansign Không Rõ Thời Gian


Q : Thành Viên mà cậu muốn đi du lịch cùng?
JM : JK
Lý do : Em ấy có thể bảo vệ được mình khỏi những người khác.

Ok Anh fine :) :) OK ổn thôi :) ừ hmm :) ổn mà :) được mà :) tất cả đều ổn :)

Loading...