Khi Tiểu Hi Vọng Xem 21st Century Girls Part của Kookmin :)))

Tùy Chỉnh

Cả nhóm đang xem lại WINGS TOUR SEOUL :)) IT'S REAL
(Nhạc tá đá đa đà đà đà đá đà...)
JH: Ôi trời mẹ! Cái gì vậy? Cả hai đứa đã thực sự làm điều đó sao? *mặt hoang mang cùng cực*
(ĐIỀU NÀY NÈ :)) )


JK: Bọn em chẳng bao giờ thể hiện nó lúc tập duyệt đâu :v
JH: *tiếp tục hoang mang* Thật luôn á? Làm thế nào mà hai đứa có thể làm như vậy?
JK: Ôi Ngẫu Hứng thôi anh ơi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

J-Hope Be Like tìm được thứ mới toanh thú vị nhất từ trước tới giờ :)))))))))

Loading...