Khi Bạn Nghe Crush Nói Rằng Cậu Ấy Đang Căng Thẳng =))

Tùy Chỉnh

Đây là Mr. JK khi nghe thấy được hỏi là : "Are you Nervous?" và Crush của bạn đã nói có luôn một cách không thể đáng yêu hơn =)))Khi bạn bị tách với Crush :)))


đm Taejin lên luôn =))) còn đây là JK :))


Anh có thể nghe tiếng hét trong đôi mắt đó :)))) "Cíu Tao" =)))