Jimin bets that :))

Tùy Chỉnh

Vlive Plus :3 
JH : Anh cược là sẽ có đứa khóc tại điểm này luôn. 
JM : Em thì cược là Jungkook sẽ khóc =))))) 
JK : Cái gì? huh? Anh nghĩ là em sẽ khóc á? (Thôi đi) =))
Và Jimin đã đúng :)) Jungkook đã trở thành Cry Baby trong concert :v Chú ấy khóc mà :v 


Loading...