Hey Gay =))

Tùy Chỉnh

Ngồi xem lại quả Vlive hồi HYYH pt2 ấy =)))) đến đoạn cả nhóm đi khắp làng quên ngóc ngách để lại dấu tích ấy tự dưng xong đoạn JK viết lên tường xong thấy lạ vcl =)))Thanh niên này quen quá nhé :) Staff có tâm ghê :v không quay quả tóc với khuyên tai đâu =)) chắc phần má trở xuống thôi =))
Rồi để đó :)


Và đây là lúc JM viết công khai :3 
HÃY TIẾN HÀNH SO SÁNH =))
I'M FUCKING SURE THAT, JIMIN LÀ NGƯỜI VIẾT NGAY DƯỚI JUNGKOOK.
ĐÂY ẢNH TRÊN CHO THẤY CẬU ẤY VIẾT NGAY CẠNH CHỖ CẬU ẤY VỪA VIẾT Ở DƯỚI CHỖ JK LUÔN =))
SO SÁNH CHỮ Ở HAI NƠI GIỐNG NHAU :) CÓ NÉT GIỐNG NHAU :)
TIẾN HÀNH SO SÁNH NGÓN CÁI CẦM BÚT 


ĐÂY LÀ NGÓN CÁI CỦA NHÂN VẬT BÍ ẤN :v


CÒN ĐÂY LÀ NGÓN CÁI CỦA JIMIN =))))) 
ĐM GIỐNG NHAU =))))))))
SUY RA JIMIN LÀ NGƯỜI ĐÃ VIẾT Ở DƯỚI JUNGKOOKIE =)))))) MẤY ĐÔI YÊU NHAU HAY VẬY LẮM ĐỌ :v 
EDIT : TẠI SAO MÌNH LẠI KHÔNG ĐỂ Ý TẤM KÍNH PHẢN CHIẾU NHỈ =))) MẤT CÔNG NGỒI CAP ẢNH CÁC KIỂU =))))))) THÚ DZỊ GHÊ NƠI =)))))) TRỤC TRẶC QUÁ LỚN :V