Happy Family =)))))

Tùy Chỉnh

Làm ơn ai đó nói KM dừng lại được không =))))


Đấy lúc nào cũng muốn cái gì tốt nhất cho em người yêu thôi mà em người yêu cứ ngại waiii :v


Dòng họ Kim đúng thật mang tiếng Bóng Đèn ghê luôn =)))))) Hết cha mẹ con cái :v À mà thôi Tình cảm là việc của KM mà :)))


Được rồi =))) giờ hiểu vì sao JM thích JK nhiều như vậy rồi :v 


Vừa phải thôi :v không phải mỗi hai người sống ở đây đâu :<


Tựa luôn :)))))))))))))


HAPPY FAMILY :) 
MY REACTION WHEN KM HAVE HINT :)


"OMG :) CHỌC MÙ MẮT TAU ĐI :<"


"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI :< ĐANG XEM GÌ VẬY NÈ :<"


"Ư Ư KHÔNG ĐƯỢC KOOKMIN AH" :< 
Loading...