"Hấn Khộ Ư" =)))))))

Tùy Chỉnh

Anh em đừng quan tâm đến tiêu đề =)))))) Tiêu đề anh em không hiểu đâu :v Giọng ở nơi mình sống đó =)) Câu đó có nghĩa là "Khổ vcl" "Khổ quá ư ư :v" =)))) Mình đặt tên cool mà :v không qua súc vật phải không :v 
Anyway, Các bé đã về rồi =))))))) Các bé đã về Hàn rồi :v Tất nhiên JK và JM phải đi cùng  nhau rồi :v nhưng điều đáng nói là cổ của JK :v
IN MY OPINION, =)))))))))


I said IN MY OPINION nhé :v 
Rồi má ủa ._. Rồi quấn khăn quý tộc các thứ chi dị .-. Ủa rồi làm dị chi cho mệt dị ._. Ủa rồi khó hiểu dị ._. 


In my opinion =)))) đã cố không cho phép bản thân nghĩ về cái này rồi :v nhưng nguyên cây đen mà thêm quả khăn có không hơi ứ ừ à ._. I mean vô lý :v Không không phải chỉ trích gu ăn mặc của JK đâu :v vì mị đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng nè :v Tự nhiên nhớ đến lúc kiểu đọc mấy bộ yaoi ấy :v xong kiểu hai bạn tối qua quá mãnh liệt nên một bạn vô tình để lại dấu lên người bạn kia làm bạn kia phải đeo khăn vào chỗ đó hay đại loại là che chỗ đó đi ấy :v 

Đó chỉ là opinion :v chưa khẳng định JK có gì nên mới đeo khăn hay là cái bị gì đó của JK là do ai làm nhé =))))))))) Tin anh đi đứa nào đọc đến đây cũng nghĩ như vậy thôi =))))))))))))))))))))) Giấc mơ không bị đánh thuế mà :v 

Loading...