First Snow :>

Tùy Chỉnh

Bạn đã từng nghe rằng ở Hàn Quốc, nếu bạn đi ra ngoài trong khi trời có tuyết đầu mùa và bạn đi với người bạn thích thì tình yêu thật sự sẽ nảy nở giữa hai bạn. =)))))))) 

Loading...