Cry Together

Tùy Chỉnh

Chết mất :) Chết mất :) Tim đau như cut :) Jungkook đã khóc rất nhiều, thật nhiều,...


JM : Jungkookie của chúng ta đã khóc rất nhiều.


Cậu ấy đã rất khó khăn để nói câu "Tớ rất hạnh phúc..." Jungkook của chúng ta rất vui.
Và...


Jimin cũng rất hạnh phúc. BTS cũng rất hạnh phúc :)

I have never seen this story before.
So sweet.
They cried together.
This is the best romantic story.


Loading...