Chuyên mục Tiếp Xúc Cử Tri =))

Tùy ChỉnhNãy có up quả cap lại acc Ask =)) thôi ngại quá nên thôi edit lại :v
Anh em có câu hỏi gì hỏi tôi đi anh em :)) Hỏi nhiều vào :> cái gì cũng được :< 

Loading...