Chạy Đi Các Cháu :D =)))

Tùy Chỉnh

Jeonlous trở lại mấy đứa mấy đứa :)))))))))) né ra :v Chú ấy thậm chí tỏ rõ thái độ luôn =))))) thậm chí nhìn người ta để pay attention nhưng hông thành :v không thành mấy đứa ơi =)))))))) lúc sau thấy cam lia tới người ta là cứ nhìn người ta rồi kêu kêu gì đó :v nhưng người ta vui vẻ với Jinie Hyung rồi người ta không có chú ý cưng :))


Lên nhận Best Asian Style in HongKong mà nói nghe này mấy đứa :v ủa trời má cứ núp sau Jimin wai :) ủa không tách nhau ra được hả các ba :) 


Nói không phải mê tín chứ :)) ủa ai mướn các người đứng một chỗ cạnh nhau chi dị :) trời má nhìn bạn Min bé nhọ vậy :v có thật là mét 73 và mét 78 không =))))))) lạy chúa :) cảm ơn ba mẹ sinh con ra để con sống tận giờ và ngắm nhìn tuyệt mỹ :)