Cháu Đã Đợi Ngày Này :) BigHit :) Cháu Đã Đợi :)

Tùy Chỉnh

OK Wings Tour Final D-1
:< OMG Thậm chí còn có cả So Far Away anh em ạ :< là So Far Away :< rồi cả Born Singer nữa :< 
Anyway :) cuối cùng :) Jungkook và JM đứng chung khí cầu với nhau rồi :) Bighit :) cháu đã trông đợi nó từ lâu :) 
OK :) đừng nói gì hết :) 
Calm down :) Too much bitch :)


OK bình thường mà :) 


Bình thường mà :3 :))))))