Caught In A Lie =))

Tùy Chỉnh

VLIVE EP 29
Jimin : Em muốn thử Style của Jungkook.
Có thể em sẽ trông tuyệt lắm đó? 
ĐỒ TỒI =)))))))) LÀM NHƯ CHƯA BAO GIỜ MẶC ĐỒ NGƯỜI TA ẤY :)))))) AI CŨNG BIẾT RỒI KHỎI GIẤU DIẾM MỆT MỎI ĐI :)))))))) DỐI TRÁ :) DỐI TRÁ KHÔNG HÀ !!!!!!!!!!!!!!! 
MẶC ĐỒ NGƯỜI TA SUỐT MÀ CỨ NHAO NHAO LÊN :v RỒI KHỎI ĐI KHÔNG AI CƯỚP JUNGKOOK CỦA CHIMIN ĐÂU :)))

Loading...