Bằng Chứng Cho Thấy Jeon Jungkook ngày càng làm anh em mất hy vọng :v

Tùy Chỉnh

  180118 Adele Roberts' Tweet  

Well hiện tại đã liệt 2 bài hát có góp phần tạo ra những moment ngọt ngào của hai đứa đó là "Best of Me" và "21st Century Girls" và bài thứ 3 sẽ là "DNA" nhưng giây phút cuối cùng =))))) Hết chọc vào mông em làm đủ trò giò đến như vậy =))


Xoa, phá, đảo lộn đầu tóc con người ta từ đầu đến cuối -_- Oh Taejin ah? what are you doing? hug each other or wanna kiss? =))))))


Nhưng người ta rõ ràng không có tiền đồ mà còn cười cười rõ chán =)))) OK SUGA :)) I can see you :))


=)))) trông kìa :v đừng chiều bạn Jeon Jimin quá Jungkook à :< Bạn ý hư lắm rồi :v