Ameba TV :< (Đã Edit) :v

Tùy Chỉnh

Interview Ameba TV :v Chưa có trên YT đâu các guys :v 
RM : Tại sao em lại mang quả khăn chi vậy? 
Đó :v Anh tôi tâm lý chưa =)))
JM : Bởi bì em bị đau họng :3 (Đã eidt)
Ngại ghê :v ngại ghê anh em :v đọc luống cuống quá :v 
JM bị đau họng :v cuối cùng thì JK lại là người đeo khăn :v  

Loading...