Á Hự :<

Tùy Chỉnh

JEON JUNGKOOK GỌI JEON JIMIN LÀ :
"JIMIN-SSI"
JEON JIMIN CŨNG GỌI JEON JUNGKOOK LÀ :
"JUNGKOOK-SSI" 
Á HỰ ĐỪNG MÀ :<