=)))))))

Tùy Chỉnh

Than ôi ghê gớm =))))) Ghê gớm quá con trai tôi :< Hai con trai tôi ghê gớm quá :v
Jimin đã nhảy lại điệu nhảy "ngoắt tay" huyền thoại của Jungkook =)))
Còn Jungkook nhải lại Twerking Dance theo Jimin Style ngày đó (?) =)))) Hai bạn nhìn cưng lắm =))))))
Yêu nhau là vậy nhưng khi lên sàng thì vợ chồng tương tàn =))Hông lên :< :v Người ta không dễ dãi :v Sau cùng JM không thể cáu với JK dù chỉ một chút :v Vẫn cười rất tươi mặt dù bị khi dễ :v Park Jimin chưa bao giờ từ chối được JK cả =))) 
Cuối Video =))))))))


Jk à anh biết chú đang nhìn JM =)))) hứa hẹn tập sau không thể đỉnh hơn :v 


Loading...